ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 37 SGK Sinh học 12

Giải bài 2 tr 37 sách GK Sinh lớp 12

Nếu các alen của cùng một gen không có quan hệ trội - lặn hoàn toàn mà là đồng trội (mỗi len biểu hiện kiểu hình của riêng mình) thì quy luật phân li cùa Menđen có còn đúng hay không?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Nếu các alen của cùng một gen không có quan hệ trội - lặn hoàn toàn mà là đồng trội (mỗi alen biểu hiện kiểu hình của riêng mình) thì quy luật phân li cùa Menđen vẫn đúng.

Vì quy luật phân li của Mđen đề cập đến sự phân li của cặp alen trong TB sinh dục về 2 loại giao tử. Do đó đúng cho các trường hợp đồng trội, trội ko htoàn, gen gây chết, ... 
Hai alen của cùng 1 gen vẫn tương tác với nhau cùng quy định KH theo các trường hợp như: trội hoàn toàn (alen trội át htoàn alen lặn), trội ko hoàn toàn, đồng trội, gen gây chết phôi. 

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 37 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1