YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 45 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 45 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh, kiểu hình ở cây F1 sẽ như thế nào? Hãy chọn phương án trả lời đúng?

A. 100% hạt vàng

B. 1 hạt vàng : 1 hạt xanh

C. 3 hạt vàng : 1 hạt xanh

D. 5 hạt vàng : 1 hạt xanh

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh, kiểu hình ở cây F1 là 3 hạt vàng : 1 hạt xanh

⇒ Đáp án C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 45 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON