ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Quy luật Menđen Quy luật phân li - Sinh học 12

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Sinh học 12 Bài 8 Quy luật Menđen - Quy luật phân li thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về quy luật Menđen: Quy luật phân li cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (147 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1