YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 29 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 tr 29 sách BT Sinh lớp 12

Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ 100% kiểu hình lặn?

A. Bố : AA x Mẹ : AA —> Con : 100% AA.

B. Bố : AA x Mẹ : aa —> Con : 100% Aa.

C. Bố : aa x Mẹ : AA —> Con : 100% Aa.

D. Bố : aa x Mẹ : aa —> Con : 100% aa.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

A. Con mang kiểu hình trội

B. Con mang kiểu hình trội

C. Con mang kiểu hình trội

D. Con mang kiểu hình lặn

Vậy, đáp án đúng là: D

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 29 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON