YOMEDIA

Bài tập 3 trang 45 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 45 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Ở cà chua, màu quả đỏ trội hoàn toàn so với quả màu vàng.

a) Khi lai hai giống cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng với nhau thì kết quả ở F1 và F2 sẽ như thế nào?

b) Bằng cách nào xác định được kiểu gen của cây quả đỏ ở F2?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a: 

Quy ước:

gen A - màu quả đỏ

gen a - màu quả vàng

Sơ đồ lai:

PTC: AA  \(\times\)   aa

(quả đỏ)  (quả vàng)

Gp: A            a

F1: Aa (100% quả đỏ)

GF1: A, a

F2: 1AA : 2Aa : 1aa

Nhận xét:

KG F1: Aa

KH F1: quả đỏ (100%)

KG F2: 1AA, 2Aa, 1aa

KH F2: 3 quả đỏ, 1 quả vàng

Câu b: Muốn xác định được kiểu gen của cây quả đỏ ở F2 người ta dùng phép lai phân tích. Cây quả đỏ F2 có 2 kiểu gen cần kiểm tra là AA và Aa. Lần lượt cho cây quả đỏ có kiểu gen AA và Aa lai với cây quả vàng có kiểu gen aa (gen lặn đồng hợp). Nếu đời con lai không phân tính thì cây quả đỏ có kiểu gen AA (thuần chủng), còn con lai phân tính thì cây quả đỏ có kiểu gen Aa (không thuần chủng)

Sơ đồ lai: 

PB: AA  \(\times\)  aa

(quả đỏ)  (quả vàng)

GPB: A : a

FB: Aa (100% quả đỏ)

Kiểu gen AA là thuần chủng vì FB không phân tính

PB: Aa \(\times\) aa

(quả đỏ) (quả vàng)

GPB: A, a : a

FB:   Aa    aa

Kiểu gen Aa không thuần chủng vì FB phân tính cho 1 quả đỏ, 1 quả vàng

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 45 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hiền

  Ở 1 loài thực vật A thân cao, a thân thấp, B đỏ, b trắng. Các gen PLĐL
  Khi cho 2 cây P giao phấn với nhau được F1 có tỉ lệ kiểu hình là 1:1. Biện luận, tìm các kiểu gen có thể có

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Câu 1:

  1. Tại sao trong phép lai phân tích, nếu kết quả lai có hiện tượng đồng tính thì cơ thể mang tính trạng trội phải có kiểu gen đồng hợp tử, nếu có hiện tượng phản tính thì cơ thể mang tính trạng trội phải có kiểu gen dị hợp tử?

  2.

  a, Phát biểu nội dung quy luật phân li. Trong sản xuất, quy luật phân li được ứng dụng như thế nào?

  b, Hãy xác định dạng đột biến của các bệnh tật di truyền sau đây?

  Bệnh Đao, Bệnh Bạch tạng, bệnh câm điếc bẩm sinh

  c, Cơ thể bình thường có kiểu gen BB. Đột biến làm xuất hiện cơ thể có kiểu gen B. Loại đột biến nào có thể xảy ra? Cơ chế phát sinh các dạng đột biến đó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  so sánh quy luật phân ly và quy luật phân ly độc lập

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA