YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 31 SBT Sinh học 12

Giải bài 10 tr 31 sách BT Sinh lớp 12

Tính trạng do một cặp alen có quan hệ trội - lặn không hoàn toàn thì hiện tượng phân li ở Fđược biểu hiện như thế nào?

A. 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn.                     

B. 2 trội : 1 trung gian : 2 lặn.

C. 3 trội : 1 lặn.                     

D. 100% trung gian.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Tính trạng do một cặp alen có quan hệ trội - lặn không hoàn toàn thì hiện tượng phân li ở Fđược biểu hiện theo tỉ lệ: 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn.

Vậy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 31 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON