YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 37 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 37 sách GK Sinh lớp 12

Ta cần phải làm gì để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội?

 

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải cho cá thể mang tính trạng trội đó lai với cá thể mang tính trạng lặn. Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

  • Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp tử trội.
  • Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp tử.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 37 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON