YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 20 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 tr 20 sách BT Sinh lớp 12

Ở đậu Hà Lan, màu hoa tím trội hoàn toàn so với màu hoa trắng. Trong các thí nghiệm sau đây, bố mẹ có kiểu hình đã biết nhưng chưa biết kiểu gen sinh ra đời con được thống kê như sau:

a) Viết các kiểu gen có thể của mỗi cặp bố mẹ trên.
b) Trong các phép lai (2), (4) và (5) có thể dự đoán bao nhiêu cây hoa tím mà khi tự thụ phấn sẽ cho cả hoa tím và hoa trắng?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

a) Quy ước A xác định hoa tím trội hoàn toàn so với a xác định hoa trắng.

(1) Tím x trắng ⟶ tỉ lệ 1 : 1 ⟶ kiểu gen: Aa x aa

(2) Tím x tím ⟶ tỉ lệ 3 : 1 ⟶ kiểu gen: Aa x Aa

(3) Trắng x trắng ⟶ 100% trắng 

⟶ kiểu gen: aa x aa

(4) Tím x trắng ⟶ 100% tím ⟶ kiểu gen: AA x aa

(5) Tím x tím ⟶ 100% tím 

⟶ kiểu gen: AA x AA hay AA x Aa

b) Dự đoán trong các phép lai (2), (4) và (5) :

  • Ở phép lai (2), cây hoa tím tự thụ phấn ⟶ hoa trắng aa
  • Sơ đồ lai :

P: Tím (Aa) x Tím (Aa)

F1:

KG: 1AA : 2 Aa : 1aa

KH: 3 hoa tím : 1 hoa trắng

  • Số cây hoa tím ở F1 có kiểu gen Aa chiếm 2/3 số cây hoa tím ⟶ số cây hoa tím tạo ra hoa trắng khi tự thụ phấn là 118 x 2/3 = 78.
  • Cũng tương tự, với các phép lai (4) và (5), ta có kết quả sau:

(4) 74 cây tím

(5) có 2 trường hợp:

  • Không có cây nào
  • 45 cây

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 20 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON