YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 37 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 37 sách GK Sinh lớp 12

Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội : 1 lặn thì cần có các điều kiện gì?

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội 1 lặn thì cần có các điều kiện:

  • Cả bố lẫn mẹ đều phải dị hợp từ về một cặp alen ( Aa x Aa) ⇒ 4 loại giao tử (3:1)
  • Số lượng con lai phải lớn
  • Có hiện tượng trội lặn hoàn toàn
  • Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống như nhau 
  • Sự phân li của các cặp alen trong quá trình hình thành giao tử diễn ra bình thường và phân li đồng đều không bị rối loạn hay đột biến.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 37 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF