YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 45 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 45 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Màu lông ở trâu do một gen quy định. Một trâu đực trắng (1) giao phối với một trâu cái đen (2) đẻ lần thứ nhất một nghé trắng (3), đẻ lần thứ hai một nghé đen (4). Con nghé đen lớn lên giao phối với một trâu đực đen (5) sinh ra một nghé trắng (6). Xác định kiểu gen của 6 còn trâu nói trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Từ phép lai giữa nghé đen và trâu đực đen (5) sinh ra nghé trắng (6), ta suy ra: lông đen trội (A) và lông trắng lặn (a)

Như vậy:

(1) Trâu đực trắng có kiểu gen aa

(2) Trâu cái đen có kiểu gen Aa

(3) Nghé trắng có kiểu gen aa

(4) Nghé đen có kiểu gen Aa

(5) Trâu đực đen có kiểu gen Aa

(6) Nghé trắng có kiểu gen aa

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 45 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON