YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 45 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 45 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Khi lai thuận và nghịch hai dòng chuột thuần chủng lông xám và lông trắng với nhau đều được F1 toàn lông xám. Cho chuột F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 có 31 con lông xám và 10 con lông trắng

a) Hãy giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2

b) Cho chuột F1 giao phối với chuột lông trắng thì kết quả của phép lai như thế nào? Cho biết, màu lông do một gen quy định.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a: Ở F1 thu được toàn chuột lông xám chứng tỏ tính trạng lông xám là trội so với tính trạng lông trắng

Quy ước:

gen A - màu lông xám

gen a - màu lông trắng

Sơ đồ lai: 

PTC: AA  \(\times\)  aa

(lông xám) (lông trắng)         

Gp: A : a

F1: Aa (100% lông xám)

GF1: A, a

F2:

KG(3): 1AA : 2Aa : 1aa

KH(2): 3 lông xám : 1 lông trắng

Câu b:

Chuột F1 có kiểu gen Aa (lông xám)

Chuột lông trắng có kiểu gen aa

Sơ đồ lai:

P: Aa \(\times\) aa

(lông xám) (lông trắng)         

Gp: A, a : a

F1 Aa \(\times\) aa

(lông xám) (lông trắng)

Kết quả phép lai:

KG(2): 1Aaa  : 1aa

KH(2): 1 lông xám : 1 lông trắng

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 45 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON