YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 17 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 tr 17 sách BT Sinh lớp 12

Các thí nghiệm lai của Menđen ở đậu Hà Lan:

1. Hoa màu tím x Hoa màu trắng

 • KH F1: 100% Hoa màu tím
 • KH F2: Hoa màu tím: 705; Hoa màu trắng: 224

2. Hoa mọc ở nách lá x Hoa mọc ở đầu cành

 • KH F1: 100% Hoa mọc ở nách lá
 • KH F2: Hoa mọc ở nách lá: 651; Hoa mọc ở đầu cành: 207

3. Hạt màu xanh lục x Hạt màu vàng

 • KH F1: 100% Hạt màu vàng
 • KH F2: Hạt màu vàng: 6022; Hạt màu xanh: 2001

4. Vỏ hạt trơn x Vỏ hạt nhăn

 • KH F1: 100% Vỏ hạt trơn
 • KH F2: Vỏ hạt trơn: 5474; Vỏ hạt nhăn: 1850

5. Quả có ngấn x Quả không có ngấn

 • KH F1: 100% Quả không có ngấn
 • KH F2: Quả không có ngấn: 882; Quả có ngấn: 299

6. Quả màu vàng x Quả màu xanh

 • KH F1: 100% Quả màu xanh
 • KH F2: Quả màu xanh: 428; Quả màu vàng: 152

7. Thân cao x Thân thấp

 • KH F1: 100% Thân cao
 • KH F2: Thân cao: 787; Thân thấp: 277

a) Xác định tính trạng trội và lặn trong mỗi cặp tính trạng tương phản.

b) Xác định tỉ lệ kiểu hình trội/lặn ở F2.

c) Nếu chỉ căn cứ kiểu hình ở thế hệ F1 để xác định quan hệ trội - lặn giữa các tính trạng trong cặp tính trạng tương phản thì đúng hay sai?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

a) Xác định tính trạng trội hay lặn trong mỗi cặp tính trạng tương phản:

Dựa vào kiểu hình F1 và tỉ lệ kiểu hình F2 ta có thể xác định được:

 • Tính trạng hoa màu tím, hoa mọc ở nách lá, hạt màu vàng, vỏ hạt trơn, quả không ngấn, quả màu xanh, thân cao là các tính trạng trội,
 • Tính trạng tương ứng là hoa màu trắng, hoa mọc ở đầu cành, hạt màu xanh lục, vỏ hạt nhăn, quả có ngấn, quả màu vàng và thân thấp là những tính trạng lặn.

b) Cho các cây lai Ftự thụ phấn thì xuất hiện tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội/1 lặn ở F2 là :

1. \(\frac{{3,15}}{1}\)

2. \(\frac{{3,14}}{1}\)

3. \(\frac{{3,01}}{1}\)

4. \(\frac{{2,96}}{1}\)

5. \(\frac{{2,95}}{1}\)

6. \(\frac{{2,82}}{1}\)

7. \(\frac{{2,84}}{1}\)

c) Nếu chỉ căn cứ kiểu hình ở thế hệ F1 thì chưa đủ đế xác định quan hệ trội - lặn. Quan hệ trội - lặn còn phải dựa trên tỉ lệ phân li ở F2 vì F1 có thể do tương tác gen không alen vẫn có trường hợp biểu hiện kiểu hình cùa một bên bố hoặc mẹ.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 17 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON