YOMEDIA
UREKA

Bài tập 22.8 trang 28 SBT Hóa học 9

Bài tập 22.8 trang 28 SBT Hóa học 9

Cho 10 gam hỗn hợp bột các kim loại sắt và đồng vào dung dịch CuSO4 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng 11 gam. Thành phần phần trăm theo khối lượng của sắt và đồng trong hỗn hợp đầu là

A. 35% và 65%      

B. 40% và 60% 

C. 70% và 30%    

D. 50% và 50%

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.8

Đáp án C.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

nFe = x mol

Khối lượng Fe phản ứng (cũng là khối lượng sắt trong hỗn hợp đầu) là 56x. Khối lượng Cu sinh ra 64x.

CuSO4 dư nên chất rắn sau phản ứng là đồng :

10 - 56x + 64x = 11 → x = 1/8 mol

mFe trong hỗn hợp đầu là: 56 x 1/8 = 7g

%mFe = 7/10 x 100% = 70%

%mCu = 100% - 70% = 30%

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.8 trang 28 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • ngọc trang

  Cho 7,2g Mg vào 180g dd HCl có nồng độ 14,6%. Sau phản ứng thu được V lít H2 (ở đktc) và dd A.

  a) Viết PTHH

  b) Tính V

  c) Tính C% của các chất có trong dd.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  hòa tan 1 4g một kim loại kiềm vào nước. Để trung hòa dung dịch thu được cần dùng 100ml dung dịch HCL 2M. Xác định kim loại kiềm đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Khử hoàn toàn 64g hỗn hợp X gồm CuO, Fe2o3 bằng khí H2 đến khi phản ứng kết thúc thu được 18g H2O . Xác định thành phần % mỗi chất trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  khử hoàn toàn 6,4 (g) oxit kim loại (AxOy) cần dùng 2,688 lít khí H2 . Sản phẩm kim loại A sau phản ứng đem hòa tan hết vào trong ddHCL dư có 1,792 lít khí thoát ra. Tìm cô thức hóa học oxit kim loại, biết thể tích các khí đo ơt điều kiện tiêu chuẩn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Hòa tan hoàn toàn 7.4 gam hỗn hợp gồm Mg và CaCO3 vào dung dịch HCl lấy dư, thu được 3,36 lit hỗn hợp khí A (ở đktc)

  a)Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  b)Tính thành % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp khí A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Bài 1: Đem một mẫu Natri vào 120g dung dịch Axit Axetic 15%. Lấy toàn bộ khí thu được đi khử Đồng Oxit (Đồng hoá trị hai) thu được 6,4g kết tủa đồng đỏ

  a) Tính khối lượng Đồng Oxit

  b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng

  Bài 2: Cho m gam Natri Cacbonat vào 160g dung dịch Axit Axetic 15%. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn

  a) Tính m và nồng độ phần trăm của dung dịch thu được

  b) Đem toàn bộ khí thu được hấp thụ 500ml dung dịch Natri hidroxit 0,3M. Hỏi sau phản ứng thu được muối gì và khối lượng là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  đốt cháy hoàn toàn 1 g bột kim loại M trong oxit dư, thu đc chất rắn có khối lượng 1,667 g. Xác định M là kim loại nào?

  Thank you

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  1/ một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau một thời gian, người ta thấy t clohikhung kim lọi bị gỉ. Hoá chất nào có khả năng gây ra hiện tượng trên ?

  A. Ancol etylic B. Dây nhôm C. Dầu hoả D. Axit clohiđric

  2/ Khi điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn não hoà nước thì xảy ra hiện tượng nào trong số các hiện tượng cho dưới đây ?

  A. Khí oxi thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

  B. Khí hidro thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

  C. Kim loại luyện natri thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

  D. Nước gia-ven được tạo thành trong bình điện phân.

  3/ Tính chất đặc trưng của kim loại là tính khử vì ?

  A. Nguyên tử thường có 5,6,7 electron lớp ngoài cùng

  B. Nguyên tử kim loại có năng lượng ion hoá nhỏ

  C. Kim loại có xu hướng nhận thêm electron để đạt đến như cầu trúc bền

  D. Nguyên tử kim loại có độ âm điện lớn

  4/ Kim loại Ni phản ứng được với tất cả các muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây:

  A. NaCl, AlCl3, ZnCl2 C. MgSO4, CuSo4, AgNO3

  B. Pb(NO3)2, AgNO3, NaCl D. AgNo3, CuSO4, Pb(NO3)2

  5/ Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO ( nung nóng ). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm:

  A. Cu, Al, Mg B. Cu, Al, MgO C.Cu, Al2O3, Mg D. Cu, Al2O3, MgO

  6/ Trong quá trình điện phân dung dịch CUCl2 với điện cực trơ

  A. Ion Cu2+ nhường electron ở anot B.Ion Cu2+ nhận electron ở catot

  C. ion Cl- nhận electron ở anot D. Ion Cl- nhường electron ở catot

  7/ Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất ?

  A. Nhận proton B. Bị khử C. Khử D. Cho proton

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Cho 11,2g kim loại R tác dụng với Cl thu được 32,5g muối clorua tìm kim loại R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Ngâm 1 lá Zn có khối lượng 1g trong V (ml) dd Cu(NO3)2 2M. PƯ xong khối lượng lá Zn giảm 10% so với ban đầu. Tính giá trị của V.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  1. Cho hỗn hợp 2 kim loại Zn và Cu tác dụng với 100g dung dịch H2SO4 loãng. Sau phản ứng thu đc 3,2 gam chất rắn không tan và 2,24 lít khí Hiđrô (ĐKTC).

  a) Viết phương trình.

  b) Tính khối lượng của hỗn hợp kim loại.

  c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4 tham gia phản ứng.

  2. Hòa tan 25,9g hỗn hợp hai muối NaCl và Na2SO4 vào nước thì thu đc 200g dung dịch A. Cho dung dịch A vào dung dịch Ba(OH)2 20% vừa đủ, thấy xuất hiện 23,3g chất kết tủa, lọc bỏ kết tủa thu đc dung dịch B.

  a) Viết phương trình.

  b) Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

  c) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch B.

  3. Cho 8,3g hỗn hợp Al và Fe tác dụng hết với bình đựng dung dịch HCl. Sau phản ứng khối lượng bình dung dịch tăng lên 7,8g. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu?

  4. Hòa tan hết m gam Al vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Sau phản ứng thu đc 3,36 lít khí SO2 (ĐKTC).

  a) Viết phương trình.

  b) Tính m.

  5. Cho n gam HCl tác dụng hết hoàn toàn với hỗn hợp CaCO3 và BaCO3, kết thúc phản ứng thu đc 2,24 lít CO2 (ĐKTC). Tính n.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  dự đoán hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi cho :đinh sắt vào dung dịch CaCl2, ,dây bạc vào dung dịch axit HCl,viên kẽm vào dung dịch Na2CO3,lá magie vào dung dịch Na2CO3. .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Bài 1: Cho 3,2g đồng (II) oxit tác dụng với 200g dd axit H2SO4 20%.

  a) Viết ptpư

  b)Cho biết thành phần của dd sau pư.

  c) Tính khối lượng muối tạo thành.

  d) Tính nồng độ % của dd sau pư.

  Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,2g phôtpho thu được chất A. Chia A thành 2 phần bằng nhau.

  a) Lấy 1 phần hòa tan vào 500g nước thu đc dd B. Cho biết dd B là gì ? Tính nồng đọ % của dd B.

  b) Cần hòa tan phần thứ 2 vào bao nhiêu gam nước để thu được dd 24,5%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  khử hoàn toàn 24,1 g hh X gồm ZnO,CuO,Fe2O3 bằng một lượng vừa đủ 7,84 lít CO thu được a gam kim loại xác định a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Để hòa tan 9,6 gam hỗn hợp đồng mol của 2 oxit kim loại hóa trị II cần 146 gam HCl 10%.

  a. Xác định CTHH của 2 oxit trên và tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. Biết kim loại hóa trị II có thể là: Be,Mg,Ca,Fe,Zn,Ba

  b. Tính C% mỗi chất trong dung dịch thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Cho 20g hỗn hợp kim loại CuAg khí hỗn hợp (đktc) nếu hỗn hợp đó đem đi nung trong không khí dư thấy khối lượng chất rắn thu được tăng 3,2 kg . A)Viết phương trình B)Tính khối lượng của mỗi kim loại Mọi người ơi giúp em với ạ!! chiều em phải nộp rùi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Câu 1: Cho 10g hỗn hợp gồm 2 kim loại Cu & Zn tác dụng với 100 mol dung dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 (đktc)

  a)Viết PTHH

  b) Tính % theo khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp

  c) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng

  biết: Cu = 64 ; Zn = 65 ; H = 1 ; Cl = 35,5

  Bài 2: Cho 13g Zn tác dụng với 500ml dung dịch HCl 1M

  a) Tính khối lượng muối tạo thành

  b) Tính VH2 sinh ra (đktc)

  c) Tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng ( Biết: Vdd thay đổi không đáng kể)

  Bài 3: Trung hòa 50g dung dịch H2SO4 19,6% vừa đủ 25g dung dịch NaOH

  a) Tính C% NaOH đã dùng

  b) Tính C% của dùg dịch thu được sau phản ứng

  Biết H = 1 ; Na = 23 ; O = 16 ; S = 32

  Bài 4: Chỉ dùng dung dịch phenolphtalein & các hóa chất đã cho, hãy nhận biết: Ba(OH)2, H2SO4, CuCl2 đựng trong các lọ bị mất nhãn. Viết PTHH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  a.Có các lọ đựng 3 hỗn hợp dạng bột :(Al+Al2O3),(Fe+Fe2O3) và (FeO+Fe2O3).Dùng phương pháp hóa học để nhận biết chúng.Viết các ptpứ xảy ra

  b.Trình bày phương pháp tách Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp Fe2O3,Al2O3,SiO2 ở dạng bột.Chỉ dùng duy nhất một hóa chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF