ADMICRO
UREKA

Tính chất đặc trưng của kim loại là tính khử vì sao?

1/ một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau một thời gian, người ta thấy t clohikhung kim lọi bị gỉ. Hoá chất nào có khả năng gây ra hiện tượng trên ?

A. Ancol etylic B. Dây nhôm C. Dầu hoả D. Axit clohiđric

2/ Khi điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn não hoà nước thì xảy ra hiện tượng nào trong số các hiện tượng cho dưới đây ?

A. Khí oxi thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

B. Khí hidro thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

C. Kim loại luyện natri thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

D. Nước gia-ven được tạo thành trong bình điện phân.

3/ Tính chất đặc trưng của kim loại là tính khử vì ?

A. Nguyên tử thường có 5,6,7 electron lớp ngoài cùng

B. Nguyên tử kim loại có năng lượng ion hoá nhỏ

C. Kim loại có xu hướng nhận thêm electron để đạt đến như cầu trúc bền

D. Nguyên tử kim loại có độ âm điện lớn

4/ Kim loại Ni phản ứng được với tất cả các muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây:

A. NaCl, AlCl3, ZnCl2 C. MgSO4, CuSo4, AgNO3

B. Pb(NO3)2, AgNO3, NaCl D. AgNo3, CuSO4, Pb(NO3)2

5/ Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO ( nung nóng ). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm:

A. Cu, Al, Mg B. Cu, Al, MgO C.Cu, Al2O3, Mg D. Cu, Al2O3, MgO

6/ Trong quá trình điện phân dung dịch CUCl2 với điện cực trơ

A. Ion Cu2+ nhường electron ở anot B.Ion Cu2+ nhận electron ở catot

C. ion Cl- nhận electron ở anot D. Ion Cl- nhường electron ở catot

7/ Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất ?

A. Nhận proton B. Bị khử C. Khử D. Cho proton

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1.Trong các hóa chất trên, duy chỉ có HCl có tính ăn mòn mạnh. Có thể lọ đựng HCl không đậy nắp chặt nên HCl thoát ra dưới dạng hơi và ăn mòn khung kim loại.

  => Chọn D

  2. PTHH: 2NaCl + 2H2O----điện phân có màng ngăn----> 2NaOH+ H2 +Cl2

  Khí H2 thoát ra ở cực dương (catot) và clo thoát ra ở cực âm (anot).

  =>Chọn B

  3.Tính chất đặc trưng của kim loại là tính khử (nguyên tử kim loại dễ bị oxi hóa thành ion dương):
  M → Mn+ + ne

  Kim loại có năng lượng ion hóa nhỏ ( năng lượng ion hóa là năng lượng tối thiểu cần để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản) nên dễ bứt electron ra khỏi nguyên tử để tạo ion dương.

  => Chọn B.

  4. Theo dãy hoạt động hóa học cua kim loại, kim loại Niken chỉ tác dụng được với muối của những kim loại đứng sau nó (Sn, Pb, Cu,Ag...)

  =>Chọn D

  5. Cacbon mono oxit chỉ khử được oxit những kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa.

  =>Chọn D

  6. Sơ đồ:

  Catot(-) CuCl2 Anot(+)

  Cu2+ +2e ---> Cu 2Cl- ---> Cl2 + 2e

  =>Chọn B

  7.Khi điều chế KL thì các ion kim loại đóng vai trò là chất bị khử :

  Khử ion kim loại thành kim loại:

  Mn+ + ne → M

  =>Chọn B

    bởi Phạm Thị Hà 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF