YOMEDIA
UREKA

Bài tập 22.6 trang 28 SBT Hóa học 9

Bài tập 22.6 trang 28 SBT Hóa học 9

Viết phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau: Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O→ Fe.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.6

Phương trình hóa học :

(1) 2Fe + 3Cl2 to→ 2FeCl3

(2) FeCl3 + NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(3) 2Fe(OH)3 to→ Fe2O3 + 3H2O

(4) Fe2O3 + 3CO t→ 2Fe + 3CO2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.6 trang 28 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF