ADMICRO
UREKA

Cần hòa tan phần thứ 2 vào bao nhiêu gam nước để thu được dd 24,5%?

Bài 1: Cho 3,2g đồng (II) oxit tác dụng với 200g dd axit H2SO4 20%.

a) Viết ptpư

b)Cho biết thành phần của dd sau pư.

c) Tính khối lượng muối tạo thành.

d) Tính nồng độ % của dd sau pư.

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,2g phôtpho thu được chất A. Chia A thành 2 phần bằng nhau.

a) Lấy 1 phần hòa tan vào 500g nước thu đc dd B. Cho biết dd B là gì ? Tính nồng đọ % của dd B.

b) Cần hòa tan phần thứ 2 vào bao nhiêu gam nước để thu được dd 24,5%.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Bài 1:

  a) PTHH: CuO + H2SO4 \(\rightarrow\) CuSO4 + H2O

  Theo pt: ..... 1 ......... 1 .............. 1 ......... 1 ... (mol)

  Theo đề: .. 0,04 .... 0,04 ......... 0,04 .... 0,04 . (mol)

  b) \(n_{CuO}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{3,2}{80}=0,04\left(mol\right)\)

  \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{m_{ddH_2SO_4}.C\%}{100\%.M}=\dfrac{200.20\%}{100\%.98}=\dfrac{20}{49}\left(mol\right)\)

  So sánh \(\dfrac{n_{CuO_{đề}}}{n_{CuO_{pt}}}< \dfrac{n_{H_2SO_{4_{đề}}}}{n_{H_2SO_{4_{pt}}}}\left(0,04< \dfrac{20}{49}\right)\)

  => H2SO4 dư, tính theo nCuO

  => Dung dịch thu được sau phản ứng gồm H2SO4 dư và CuSO4.

  c) \(m_{CuSO_4}=n.M=0,04.160=6,4\left(g\right)\)

  d) \(m_{H_2SO_{4_{dư}}}=n.M=\left(\dfrac{20}{49}-0,04\right).98=36,08\left(g\right)\)

  \(m_{ddspứ}=m_{CuO}+m_{ddH_2SO_4}=3,2+200=203,2\left(g\right)\)

  \(C\%_{CuSO_4}=\dfrac{m_{CuSO_4}}{m_{ddspứ}}.100\%=\dfrac{6,4}{203,2}.100\%\approx3,15\%\)

  \(C\%_{H_2SO_{4_{dư}}}=\dfrac{m_{H_2SO_{4_{dư}}}}{m_{ddspứ}}.100\%=\dfrac{36,8}{203,2}.100\%\approx18,11\%\)

    bởi Nguyễn Thị Phượng 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF