YOMEDIA
UREKA

Bài tập 22.11 trang 28 SBT Hóa học 9

Bài tập 22.11 trang 28 SBT Hóa học 9

Người ta dùng 200 tấn quặng hematit hàm lượng Fe2O3 là 30% để luyện gang. Loại gang này chứa 95% Fe. Tính lượng gang thu được, biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 96%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.11

Khối lượng Fe2O3 trong quặng: 200 x 30/100 = 60 tấn

Khối lượng Fe2O3 tham gia phản ứng: 60x96/100 = 57,6 tấn

Phương trình của phản ứng luyện gang:

Fe2O+ 3CO → 2Fe + 3CO2

mFe = x gam

x = 57,6x112/160 = 40,32 tấn

Lượng sắt này hoà tan một số phụ gia (C, Si, P, S...) tạo ra gang.

Khối lượng sắt chiếm 95% gang. Vậy khối lượng gang là: 40,32x100/95 = 42,442 tấn

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.11 trang 28 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF