YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 22 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 22 Luyện tập chương 2 Kim loại giúp các em học sinh biết hệ thống hoá rút ra những kiến thức cơ bản của chương; Biết so sánh để rút ra tính chất giống và khác nhau giữa nhôm và sắt; Biết vận dụng ý nghĩa dãy hoạt động hoá học của kim loại để viết Phương trình hóa học và xét các phản ứng xảy ra hay không; Vận dụng để giải các bài tập hoá học có liên quan.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF