ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính C% mỗi chất trong dung dịch thu được

Để hòa tan 9,6 gam hỗn hợp đồng mol của 2 oxit kim loại hóa trị II cần 146 gam HCl 10%.

a. Xác định CTHH của 2 oxit trên và tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. Biết kim loại hóa trị II có thể là: Be,Mg,Ca,Fe,Zn,Ba

b. Tính C% mỗi chất trong dung dịch thu được

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi CTTQ 2 oxit KL đó là:AO và BO

  a)mHCl=146.10%=14,6(g)

  =>nHCl=14,6:36,5=0,4(mol)

  Gọi x là số mol AO và BO

  Ta có PTHH:

  AO+2HCl->ACl2+H2O(1)

  x........2x...........................(mol)

  BO+2HCl->BCl2+H2O(2)

  x........2x..........................(mol)

  Theo PTHH(1);(2):nHCl=2x+2x=0,4

  =>x=0,1

  Theo gt:mhh=mAO+mBO=9,6

  =>(A+16)x+(B+16)x=9,6

  =>Ax+16x+Bx+16x=9,6

  =>(A+B)x+32x=9,6

  =>0,1(A+B)=9,6-32.0,1=6,4

  =>A+B=64

  =>A<64;B<64

  Mà A;B có thể là Be,Mg,Ca,Fe,Zn,Ba

  nên=>A;B có thể là Be,Mg,Ca,Fe

  Biện luận:

  A Be Mg Ca Fe
  B 55 40(Ca) 24(Mg) 8

  =>A=40(24);B=24(40) là phù hợp

  Vậy CTHH 2 oxit là:MgO và CaO

  b)Viết lại PTHH:

  MgO+2HCl->MgCl2+H2O(3)

  0,1....................0,1................(mol)

  CaO+2HCl->CaCl2+H2O(4)

  0,1....................0,1...............(Mol)

  Theo PTHH(3);(4):\(m_{MgCl_2}\)=95.0,1=9,5(g)

  \(m_{CaCl_2}\)=111.0,1=11,1(g)

  Ta có:mdd(sau)=9,6+146=155,6(g)

  =>\(C_{\%MgCl_2}\)=\(\dfrac{9,5}{155,6}\).100%=6,1%

  =>\(C_{\%CaCl_2}\)=\(\dfrac{11,1}{155,6}\).100%=7,1%

    bởi Liệt Hiền Thảo Vy 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWhoahoc_lop9

 

YOMEDIA
1=>1