AMBIENT

Tính C% mỗi chất trong dung dịch thu được

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 05/06/2019

Để hòa tan 9,6 gam hỗn hợp đồng mol của 2 oxit kim loại hóa trị II cần 146 gam HCl 10%.

a. Xác định CTHH của 2 oxit trên và tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. Biết kim loại hóa trị II có thể là: Be,Mg,Ca,Fe,Zn,Ba

b. Tính C% mỗi chất trong dung dịch thu được

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTTQ 2 oxit KL đó là:AO và BO

  a)mHCl=146.10%=14,6(g)

  =>nHCl=14,6:36,5=0,4(mol)

  Gọi x là số mol AO và BO

  Ta có PTHH:

  AO+2HCl->ACl2+H2O(1)

  x........2x...........................(mol)

  BO+2HCl->BCl2+H2O(2)

  x........2x..........................(mol)

  Theo PTHH(1);(2):nHCl=2x+2x=0,4

  =>x=0,1

  Theo gt:mhh=mAO+mBO=9,6

  =>(A+16)x+(B+16)x=9,6

  =>Ax+16x+Bx+16x=9,6

  =>(A+B)x+32x=9,6

  =>0,1(A+B)=9,6-32.0,1=6,4

  =>A+B=64

  =>A<64;B<64

  Mà A;B có thể là Be,Mg,Ca,Fe,Zn,Ba

  nên=>A;B có thể là Be,Mg,Ca,Fe

  Biện luận:

  A Be Mg Ca Fe
  B 55 40(Ca) 24(Mg) 8

  =>A=40(24);B=24(40) là phù hợp

  Vậy CTHH 2 oxit là:MgO và CaO

  b)Viết lại PTHH:

  MgO+2HCl->MgCl2+H2O(3)

  0,1....................0,1................(mol)

  CaO+2HCl->CaCl2+H2O(4)

  0,1....................0,1...............(Mol)

  Theo PTHH(3);(4):\(m_{MgCl_2}\)=95.0,1=9,5(g)

  \(m_{CaCl_2}\)=111.0,1=11,1(g)

  Ta có:mdd(sau)=9,6+146=155,6(g)

  =>\(C_{\%MgCl_2}\)=\(\dfrac{9,5}{155,6}\).100%=6,1%

  =>\(C_{\%CaCl_2}\)=\(\dfrac{11,1}{155,6}\).100%=7,1%

  bởi Liệt Hiền Thảo Vy 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>