YOMEDIA
UREKA

Bài tập 22.7 trang 28 SBT Hóa học 9

Bài tập 22.7 trang 28 SBT Hóa học 9

Cho một lá sắt có khối lượng 5 gam vào 50 ml dung dịch CuSO15% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng, người ta lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, cân nặng 5,16 gam.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ phần trăm các chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.7

a) Phương trình hoá học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Khối lượng dung dịch CuSO4:

mdd CuSO4 = 1,12 x 50 = 56 (gam).

CuSO+ Fe → FeSO4 + Cu

64x - 56x = 5,16 - 5 = 0,16 (gam) ⇒ x = 0,02 mol

mCuSO4 tham gia phản ứng = 0,02 x 160 = 3,2 (gam)

100 gam dung dịch CuSO4 có 15 gam CuSO4 nguyên chất.

56 gam dung dịch CuSO4 có X gam CuSO4 nguyên chất.

x = 56x15/100 = 8,4g; mCuSO4 còn lại = 8,4 - 3,2 = 5,2g

mFeSO4 = 0,02 x 152 = 3,O4g

mdd sau p/u = 56 - 0,16 = 55,84g

C%CuSO= 5,2/55,84 x 100% = 9,31%

C%FeSO4 = 3,04/55,84 x 100% = 5,44%

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.7 trang 28 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoa Hong

  Câu 1: Cho 16(g) oxit sắt có công thức FexOy. Sau phản ứng \(Fe_xO_y+CO\rightarrow xFe+yCO_2\) kết thức, khối lượng chất rắn giảm 4,8 (g). Lập công thức của oxit sắt
  Câu 2: Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị (II) và một lượng vừa đủ dd H2SO4 thì thu được một dd muối có nồng độ là 22,6%. Xác định oxit kim loại

  Câu 3: Nguyên tố R có công thức hợp chất khí với Hiđrô là RH4. Biết Hiđrô chiếm 12,5% khối lượng của hợp chất. Xác định R
  Mấy pn hc lp 10 vô giải giúp mk vs hihahihahiha mk nghĩ hè xog cái qên hết mất cách giải pài này r ngaingungvui

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  1)Cho 100ml FezCl2 1M tác dụng với dung dịch NaOH lấy dư thu được một chất kết tủa trắng , xanh và dung dịch A. Lọc tách kết tủa rồi đem nung nóng thu được một chất kết tủa màu đen . Cho chất rắn đó vào ống sứ , nung đỏ rồi cho khí CO đi qua đến khi phản ứng kết thúc thu được kim loại màu trắng bạc . Tính khối lượng kim loại đó .

  2)Hòa tan hoàn toàn 18,4g hh gồm sắt và sắt (II) oxit=300ml dd H2SO4 1M coa khối lượng riêng d=1,65 g/ml tác dụng vừa đủ

  a)Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất hh ban đầu .

  b)Tính C% cuả muối tạo thành dd sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Để hòa tan 3,9g kim loại X cần dùng thể tích (ml) dd HCl và có 1,344l Hiđro bay ra(dktc). Mặt khác để hòa tan 3,2g oxit kim loại Y nặng a gam. Nung Y cũng cần dùng thể tích (ml) dd HCl ở trên. Hoi X,Y là kim loại gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Một ống sứ chứa 4,72 gam một hỗn hợp A gồm 3 chất là Fe,FeO,Fe2O3. Nung nóng ống ở nhiệt độ cao rồi cho một dòng khí hiđrô đi qua . Dẫn khí tạo thành sau pư đi qua bình đựng dung dịch axit sunfuric đặc . Sau khi pư kết thúc khối lượng của bình đựng axit sunfuric tăng thêm 0,9 gam. Nếu cũng lấy 4,92 gam A cho tác dụng với dung dịch HCl 1M dư thì thu được 0,672 lít khí hiđrô (đktc).

  a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A

  b)Tính thể tích dung dịch axit HCl 1M tối thiểu để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp A .

  Cảm ơn mọi người đã giúp !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Ngâm 1 Lá kẽm trong dung 32 game dung dịch CuS04 10% cho tới khi kẽm không thể tan được nữa.

  A ) viết PTHH , Phản ứng trên thuộc lại phản ứng gì ?

  B ) tính khối lượng kẽm đã phản ứng ?

  2 Cho 4,4 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng với dd HCL dư thu được 2,24 lít khí ( đktc )

  a ) viết pt phản ứng xảy ra

  b ) tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu

  C ) phải dùng bao nhiêu ml dung dịch HCL 2M đủ để hòa tan 4,4 gam hỗn hợp trên

  3 Nung nóng 14,7 gam hồn hợp Fe(OH)3 và NaOH đến khối lượng không đổi . Sau phản ứng , thấy thu được 8 gam chất rắn A không tan trong nước

  A ) viết phương trình . Xác định chất rắn A ?

  b ) tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp đầu.

  C ) trung hòa lượng bazo có trong hỗn hợp trên bằng 200ml dung dịch HCL . tính nồng độ mol dung dịch HCL đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho 16,6 g hỗn hợp Al,Fe tác dụng với dd HCl dư, thu được 11,2 lit khí H2 ở đktc. tính thể tích khí H2 (đktc) thu được nếu cho 41,5 g hỗn hợp 2 kim loại nói trên tác dụng với dung dịch NaOH dư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  1)cho m gam hỗn hợp bột Mg và Cu phản ứng với dung dịch HCl dư phản ứng xong thu đc 8,96 lít khí ở (đktc) và còn lại 3,2 g chất rắn không tan. Giá trị của m là:

  2) để hoà tan hết hỗn hợp Al,Fe và Mg phải dùng hết 200ml dd HCl 0,35M . Phản ứng xong thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V

  3)Trên 2 đĩa cân ở vị trí thăng bằng có 2 cốc , mỗi cốc đựng 100ml dd HCl 1M

  - Cho vào cốc 1: 20g CaCO3

  - Cho vào cốc 2: 20g BaCO3

  Sau khi phản ứng kết thúc thấy gì ?

  4) Trộn 200ml dd HCl 0,5M và 400ml dd Ba(OH)2 0,05M thu được dd A .Thêm m gam Al vào thì vừa đủ tan hết. Vậy m có giá trị

  5) Trộn 1 gam NaOH với dd có 1 gam H2SO4 thu được dd A có pH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Cho 8,8 gam hỗn hợp Mg và MgO tác dụng với dd hcl 7,3% vừa đủ. Sau phản ứng thu được 4,48l khí hidro (ở đktc).

  a) Viết PTHH

  b) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

  c) Tính nồng độ C% của các chất có trong dd sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  FeCl3 ----> Fe2(CO3)3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Để thử hoàn toàn 24g hỗn hợp Fe2O3 và CuO cần dùng 8,96 lít khí CO ở đktc.Tính thành phần phần trăm về khối lượng xuất mỗi axit trong hỗn hợp ban đầu.Thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong chất rắn thu được sau pư

  nếu thấy đổi CO bằng khí H2 thì thể tích khí H2 cần dùng là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  FexOy+CO------->?????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  FexOy + CO -------> ?????????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Bài 1:Hòa tan 10 gam CuO trong dd axit H2SO4 24,5%vừa đủ, làm lạnh dd này xuống nhiệt độ thấp thấy tách ra 15,625 gam tinh thể T, phần dd bão hòa lúc này có C% =24,54%

  Bài 2:Cho 38,2gam hỗn hợp 2 muối cacbonat tác dụng với dd HCl dư thu được 6,72 lít khí. Tính khối lượng muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Các bn giải dùm mk bài này vs ạ!!

  *Nêu hiện tượng quan sát đc và vt PTHH xảy ra,ghi rõ điều kiện phản ứng(nếu có):

  1.Cho mẫu kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl(dư)

  2.Cho mẫu nhôm vào ống nghiệm chứa dd H2SO4

  3.Cho dây nhôm vào dd NaOH đặc

  4.Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd H2SO4

  5.Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd Na2CO3

  6.Cho từ từ dd HCl vào ống nghiệm chứa dd NaOH có để sắn 1 mấu giấy quỳ tím

  7.Cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd CuSO4.

  8.Cho dd NaOH từ từ vào ống nghiệm chứa dd CuSO4,sau đó lọc lấy chất kết tủa rồi đun nhẹ.

  9.Cho từ từ dd AgNO3 vào ống nghiệm chứa dd NaCl.

  10.Cho lá đồng vào ống nghiệm chứa dd HCl.

  11.Đốt nóng đỏ 1 đoạn dây sắt cho vào bình chứa khí oxi.

  12.Cho dây bạc vào ống nghiệm chứa dd CuSO4.

  13.Cho Na(r) vào cốc nc có pha phenolphtalein.

  14.Rắc bột Al lên ngọn lửa đèn cồn.

  15.Đun nóng ống nghiệm chứa CuSO4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Cho hỗn hợp Al và Fe td với dung dịch chứa agno3 và cu(no3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có khí ba vày lên. Xác định thành phần của B và D. Viết phương trình phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Hoàn thành các phương trình sau

  Fe2O3 -> Fe

  FeO -> Fe

  O2 -> Fe3O4

  Fe2O3 -> Fe3O4

  Fe3O4 -> Fe

  Fe3O4 -> S

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  1.Khi cho m gam hỗn hợp X(Al và Fe2O3) tác dụng với dung dịch NaOH dư thì sau phản ứng khối lượng X còn lại bằng 78,05% khối lượng ban đâu

  a)Tính thành phần % m các chất trong X

  b)Khi cho thêm 2,7g Al vào m gam hỗn hợp X thì ta được hỗn hợp Y mà Al chiếm 36% hỗn hợp.Tính m (12,3g)

  2Cho 12,45g hh X(Al Fe)tác dụng vừa đủ với 250g dd HCl.Sau khi pứ kết thúc,khối lượng dd Y thu được nặng hơn dd HCl đã dùng là 11,7g

  a)Tìm thành phần % m các chất trong X (32,53% và 67,47%)

  b)Tính m các muối trong Y (20.025g và 19,05g)

  c)Xác định nồng độ % của dd HCl đã dùng (10,95%)

  3.Cho hh X trong ống kín chứa 5,9g(Fe FeO Fe2O3)đốt nóng rồi cho luồng khí H2 đi qua.Phản ứng xảy ra hoàn toàn,trong ống còn lại 4,9g Fe.Nếu lấy 5,9g hh X vào dd CuSO4.Sau pứ hoàn toàn,lọc lấy chất rắn,sấy khô đem cân dc 6,2g.Tính thành phần m trong X (2,1gFe 1,8gFeO 2gFe2O3)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  E là một oxit kim loại M, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho dòng khí CO (thiếu) đi qua ống sứ chứa 2 gam chất E đốt nóng. Sau phản ứng khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là y gam. hòa tan hết y gam này vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch F và khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dd F thu được 3,7x gam muối G. Giả thiết hiệu suất các phản ứng là 100%. Xác định CT của E,G. thể tích NO (đktc) theo x,y.

  << Ai giúp mk k z>>

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF