YOMEDIA
UREKA

Bài tập 22.3 trang 27 SBT Hóa học 9

Bài tập 22.3 trang 27 SBT Hóa học 9

Trong phòng thí nghiệm có các kim loại sau: natri, đồng, sắt, nhôm, bạc. Hãy cho biết những tính chất hoá học của chúng bằng cách đánh dấu (x) vào dấu ...

- Natri:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl ...

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ ...

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối ...

d) Tác dụng mãnh liệt với H2O ...

- Đồng:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl ...

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ ...

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối ...

d) Tác dụng mãnh liệt với H2O ...

- Sắt:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl ...

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ ...

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối ...

d) Tác dụng mãnh liệt với H2O ...

- Nhôm:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl ...

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ ...

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối ...

d) Tác dụng mãnh liệt với H2O ...

- Bạc:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl ...

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ ...

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối ...

d) Tác dụng mãnh liệt với H2O ...

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.3

- Natri:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl 

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ 

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối 

d) Tác dụng mãnh liệt với H2O    (X)

- Đồng:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl      (X)

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ 

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối 

d) Tác dụng mãnh liệt với H2

- Sắt:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl 

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ 

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối     (X)

d) Tác dụng mãnh liệt với H2

- Nhôm:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl 

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ    (X)

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối     (X)

d) Tác dụng mãnh liệt với H2

- Bạc:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl    (X)

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ 

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối 

d) Tác dụng mãnh liệt với H2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.3 trang 27 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF