YOMEDIA
UREKA

Bài tập 22.1 trang 27 SBT Hóa học 9

Bài tập 22.1 trang 27 SBT Hóa học 9

Kim loại nhôm và kim loại sắt có những tính chất hóa học nào giống nhau và khác nhau? Dẫn ra những phản ứng hoá học để minh hoạ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.1

Những tính chất hoá học giống nhau: Nhôm, sắt có những tính chất hoá học của kim loại, như:

- Tác dụng với phi kim tạo oxit hoặc muối.

4Al + 3O2 → 2Al2O3      

3Fe + 2O2 → Fe3O4

2Al + 3Cl2 → 2AlCl                    

2Fe + 3Cl→ 2FeCl3

- Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) giải phóng khí hiđro; Nhưng không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội và HNOđặc, nguội.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H                      

Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2

- Tác dụng với dung dịch của một số muối.

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)+ 3Cu

Fe + CuSO4  → FeSO4 + Cu

Những tính chất hoá học khác nhau.

- Al tan trong dung dịch kiềm, Fe không tan trong dung dịch kiềm.

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

- Al tác dụng với các chất tạo hợp chất trong đó Al có hoá trị duy nhất là III, Fe tác dụng với các chất tạo hợp chất trong đó Fe có hoá trị II, hoá trị III. 

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

2Al + 6HCl → 2AlCl+ 3H2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 2HCl  → FeCl+ H2

- Al là kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn Fe:

2Al + Fe2O3  → 2Fe + Al2O3

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.1 trang 27 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF