Viết PTHH khi cho bột Fe, S tác dụng với HCl dư?

bởi A La 22/04/2019

Đun hỗn hợp bột Fe và S( không có không khí) dc chất rắn A. Hoà tan A bằng dd HCl dư dc 6,72 lít khí D(dktc) và dc dd B cùng chất rắn F. Cho khí D đi chậm qua dd CuSO4 tách ra 19,2g kết tủa đen

A) Viết PTHH

B) tính %m mỗi chất trong hỗn hợp đầu biết mF = 3,2g

Câu trả lời (1)

 • Fe + S -> FeS (1)

  FeS + 2HCl -> FeCl2 + H2S (2)

  Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 (3)

  CuSO4 + H2S -> CuS + H2SO4 (4)

  nCuS=0,2(mol)

  nD=0,3(mol)

  =>nH2=0,1(mol)

  Ta có:

  nS trong CuS=nCuS=0,2(mol)

  =>\(\sum\)mS=3,2+0,2.32=9,6(g)

  Từ 2,4 ta có:

  nFe=nS=0,2(mol)

  Từ 3:

  nH2=nFe=0,1(mol)

  mFe=56.0,3=16,8(g)

  bởi Nguyễn Long 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan