Tính % mỗi chất trong hỗn hợp biết hoà tan 10g Al, Cu, Mg bằng HCl thu được 8,96 lít khí?

bởi Lan Anh 22/04/2019

Hoà tan 10g hỗn hợp A gồm Al, Cu, Mg bằng dung dịch Hcl dư dc 8,96 lít khí (dktc) và dd B và chất rắn C. Lọc lấy C đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi dc 2,75g. Tính%m mỗi chất trong A

Câu trả lời (1)

 • \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

  \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

  \(n_{H_2}=0,4\left(mol\right)\)

  dd B: AlCl3, MgCl2

  Cr C: Cu

  \(2Cu\left(\dfrac{11}{320}\right)+O_2\rightarrow2CuO\left(\dfrac{11}{320}\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Cu}=2,2\left(g\right)\Rightarrow m_{Al,Mg}=7,8\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\%m_{Cu}=22\%\)

  Gọi a,b lần lượt là số mol của Al, Mg (a,b > 0)

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}1,5a+b=0,4\\27a+24b=7,8\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\%m_{Al}=54\%;\%m_{Mg}=24\%.\)

  bởi Bùi Đoàn Khánh Ân 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan