AMBIENT

Viết PTHH khi cho hỗn hợp MgO, Al2O3 tác dụng với HCl?

bởi thi trang 22/04/2019


Hòa tân hoàn toàn 28,4g hỗn hợp gồm MgO, Al2O3 vào dd HCL người ta thu được 72,4g muối.
a) Viết PTHH biễu diễn phản ứng xảy ra .
b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp đã cho .
Cho biết Mg =24 ;O =16 ; Al =27 ; Cl =35,5 ; H= 1

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • MgO + 2HCl -> MgCl2 + H2O (1)

  Al2O3 + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2O (2)

  Đặt nMgO=a

  nAl2O3=b

  Ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}40a+102b=28,4\\95a+133,5.2.b=72,4\end{matrix}\right.\)

  =>a=b=0,2

  mMgO=40.0,2=8(g)

  %mMgO=\(\dfrac{8}{28,4}.100\%=28,17\%\)

  %mAl2O3=100-28,17=71,83%

  bởi Đinh Kiều Oanh 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>