Viết PTHH khi trộn Fe2(SO4)3 với dung dịch Ba(OH)2?

bởi Van Tho 22/04/2019

Trộn 150ml dd Fe2(SO4)3 1,5M với 150ml dd Ba(OH)2 2M dc kết tủa A và dd B. Nung A trong khong khí đến khối lượng không đổi dc 2,75g dc chát rắn D. Thêm BaCl2 dư vào dd B thì dc kết tủa E

A) viết PTHH. Tính mD, mE

B) tính nồng độ mol các chất có trong dd B( coi như thể tích dd thay đổi không đáng kể khi cho)

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan