AMBIENT

Tính khối lượng khí CO2

bởi minh thuận 23/04/2019

cho m(g) khí CO2 sục vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 0,05M thu được 0,1g chất không tan tính m

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nCa(OH)2 = 0,005 mol

  nCaCO3 = 0,001 mol

  Do nCa(OH)2 > nCaCO3

  Nên xảy ra 2 trường hợp

  * TH1: tạo muối trung hòa ( kiềm dư )

  CO2 + Ca(OH)2\(\rightarrow\) CaCO3 + H2O

  \(\Rightarrow\) mCO2 = 0,001.44 = 0,044 (g)

  * TH2: tạo 2 muối

  CO2 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) CaCO3 + H2O

  2CO2 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) Ca(HCO3)2

  \(\Rightarrow\) nCO2 = 0,001 + ( 0,004.2 ) = 0,009 (mol)

  \(\Rightarrow\) mCO2 = 0,009.44 = 0,396 (g)

  bởi Hoàng Dũng 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>