Tìm CTHH của oxit

bởi can chu 24/04/2019

GIÚP MÌNH VỚI MỌI NGƯỜI!!!

Khử hết 3,48 g một oxit của kim loại R cần 1,344 l H2 (đktc). Tìm CTHH của oxit thanghoa

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTTQ oxit của R là : RxOn

  Ta có PTHH :

  RxOn + nH2 -----> xR + nH2O

  1.............n..............x..........n

  Theo đề bài ta có :

  nH2 = 1,344 : 22,4 = 0,06 (mol)

  => nRxOn = \(\dfrac{0,06}{n}\)

  Lại có : nRxOn = \(\dfrac{m_{RxOn}}{M_{RxOn}}=\dfrac{3,48}{xM_R+16n}\)

  => \(\dfrac{0,06}{n}=\dfrac{3,48}{xM_R+16n}\)

  => \(0,06xM_R+0,96n=3,48n\)

  => \(0,06xM_R=2,52n\)

  => \(xM_R=42n\)

  Xét R \(\in\left\{1;2;3;\dfrac{8}{3}\right\}\)

  TH1 : R Hóa trị I

  => x = 2 ; n = 1

  => MR = 42 : 2 = 21 (loại)

  TH2 : R Hóa trị II

  => x = 1 ; n = 1

  => MR = 42 (loại)

  TH3 : R Hóa trị III

  => x = 2 ; n = 3

  => MR = 42 . 3 : 2 = 63 (loại)

  TH4 : R có Hóa trị \(\dfrac{8}{3}\)

  => x = 3 ; n = 4

  => MR = 42 . 4 : 3 = 56 (Fe)

  => CTHH của Oxit là Fe3O4

  bởi Nguyen My 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan