AMBIENT

Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

bởi Mai Hoa 24/04/2019

Hòa tan 16 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO bằng 250 gam dung dịch HCl 7,3% ( vừa đủ )

a ) Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

b ) Tính khối lượng mỗi muối thu được

c ) Tính C% các chất tan trong dung dịch thu được

.

Giúp mị nghen mọi người , mị cần gấp gấp gấp nha T^T

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(Fe_2O_3\left(a\right)+6HCl\left(6a\right)->2FeCl_3\left(2a\right)+3H_2O\)

  \(CuO\left(b\right)+2HCl\left(2b\right)->CuCl_2\left(b\right)+H_2O\)

  a) Gọi a,b lần lượt là sm của Fe2O3 , CuO

  \(n_{HCl}=0,5\left(mol\right)\)

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}160a+80b=16\\3a+b=0,25\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}a=0,05\\b=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\%m\)

  b) \(m_{FeCl_3}=0,1.162,5=16,25g\)

  \(m_{CuCl_2}=13,5g\)

  c) \(C\%ddFeCl_2=\dfrac{16,25}{266}.100\%=6,1\%\)

  \(C\%ddCuCl_2=5\%\)

  bởi Nguyễn Thúy Hường 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>