AMBIENT

Viết các pthh xảy ra

bởi My Le 24/04/2019

Dẫn từ từ 0,1 mol S02 vào 100ml dung dịch NaOH 2M . Viết các pthh xảy ra .

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nNaOH = 0,1.2 = 0,2 mol

  Đặt tỉ lệ ta có

  \(\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO2}}\)= \(\dfrac{0,2}{0,1}\) = 2

  \(\Rightarrow\) Tạo muối trung hòa

  2NaOH + CO2 \(\rightarrow\) Na2CO3 + H2O

  bởi Trần Như 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>