Nêu phương pháp chứng minh các chất sau có trong hỗn hợp gồm: CO, SO2, CO2 và hơi nước

bởi Mai Vàng 24/04/2019

Nêu phương pháp chứng minh các chất sau có trong hỗn hợp gồm: CO, SO2, CO2 và hơi nước

Câu trả lời (1)

 • Dẫn hỗn hợp khí qua dd PdCl2 dư.

  Khí làm xuất hiện kết tủa vàng => CO .

  \(PdCl_2+CO+H_2O-->Pd+2HCl+CO_2\)
  Các khí còn lại dẫn qua dd brom dư .

  Khí làm mất màu dd Brom là SO2 .
  \(SO_2+Br_2+2H_2O-->2HBr+H_2SO_4\)
  Dẫn hỗn hợp khí qua dd nước vôi trong dư nhận ra CO2 vì làm xuất hiện kết tủa trắng
  \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2-->CaCO_3+H_2O\)
  Còn lại là hơi nước .

  bởi nguyen nga nga 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan