AMBIENT

Tính nồng độ các chất có trong phản ứng.

bởi Mai Rừng 24/04/2019

Cho 5.6l CO2(đktc) tác dụng với 100g NaOH 16%. Tính nồng độ các chất có trong phản ứng.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nCO2=\(\dfrac{5,6}{22,4}\)=0,25 (mol) mNaOH=\(\dfrac{100.16}{100}=16\)

  ==> nNaOH=\(\dfrac{16}{40}=0,4\)

  XÉT tỉ lệ 1<T=\(\dfrac{nNaOH}{nco2}=\dfrac{0,4}{0,25}=1,6< 2\), xảy ra pư

  CO2 + NaOH-> NaHCO3 (1)

  x x x

  CO2 +2 NaOH -> Na2CO3 + H2O (2)

  y 2y y

  từ (1) và (2) ta có hpt\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,25\\x+2y=0,4\end{matrix}\right.\)

  giải ra x= 0,1 (mol) y=0,15(mol)

  ==>\(\left\{{}\begin{matrix}mNaHCO3=84.0,1=8,4\\mNa2co3=106.0,15=15,9\end{matrix}\right.\)

  mdd sau pư = 0,25.44+100=111

  C%nahco3\(\dfrac{8,4}{111}.100\%=7,57\%\) C% Na2co3=\(\dfrac{15,9}{111}.100=14,32\%\)

  he..he mk cx ko chắc lắm!!

  bởi Nguyễn Linh 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>