AMBIENT

Oxit nào tác dụng với nước?

bởi Hong Van 24/04/2019

Cho các oxit sau: SO3, P2O5, Na2O5, CaO, BaO.

Oxit nào tác dụng với:

a. Nước

b. Dung dịch H2SO4.

c. Dung dịch Ba(OH)2.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Oxit tác dụng với nước là

  SO3 + H2O --> H2SO4

  P2O5 + 3H2O --> 2H3PO4

  CaO + H2O --> Ca(OH)2

  BaO + H2O --> Ba(OH)2

  Oxit tác dụng với dung dịch H2SO4 là

  nSO3 + H2SO4 --> H2SO4.nSO3

  CaO + H2SO4 --> H2O+ CaSO4

  BaO + H2SO4 --> H2O+ BaSO4

  Oxit tác dụng với dung dịch Ba(OH)2

  2SO3 + Ba(OH)2 --> BaSO4 + H2O

   

   

  bởi Tran Thi Thu Thao 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>