YOMEDIA

Bài tập 5 trang 119 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 119 sách GK Hóa lớp 8

a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa hiđro với hỗn hợp đồng (II) oxit và sắt (III) oxit ở nhiệt độ thích hợp?

b) Trong các phản ứng hóa học trên, chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa? Vì sao?

c) Nếu thu được 6,00 gam hỗn hợp hai kim loại, trong đó có 2,8g sắt thì thể tích (ở đktc) khí hiđro vừa đủ cần dùng để khử đồng (II) oxit và sắt (III) oxit là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Phương trình hóa học của các phản ứng:

H2 + CuO → Cu + H2O (1).

3H2 + Fe2O3 → 2Fe + 3H2O (2).

Câu b:

Trong phản ứng (1), (2) chất khử H2 vì chiếm oxi của chất khác, chất oxi hóa là CuO và Fe2O3 vì nhường oxi cho chất khác.

Câu c:

Lượng đồng có trong 6g hỗn hợp 2 kim loại thu được: 6g - 2,8g = 3,2g.

VH2 cần dùng theo phương trình phản ứng (1) 

\(\frac{22,4 . 3,2}{64} = 1,12\) lít khí H2.

VH2 cần dùng theo phương trình phản ứng (2)

\(\frac{22,4 . 3,2}{56 . 2} = 1,68\) lít khí H2.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 119 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA