YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 34 Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 8 Bài 34 Bài luyện tập 6 giúp các em học sinh củng cố, hệ thống hoá các kiến thức và khái niệm hóa học về H2. Biết so sánh các tính chất và cách điều chế H2 so với O2. Học sinh biết và hiểu các khái niệm  phản ứng thế, sự khử, sự oxi hoá, chất khử, chất oxi hoá, phản ứng oxi hoá- khử. Nhận biết được phản ứng oxi hoá khử, biết nhận ra phản ứng thế & so sánh với các phản ứng hoá hợp & phản ứng phân huỷ.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF