YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 119 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 119 sách GK Hóa lớp 8

Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và các dụng cụ thí nghiệm như hình vẽ.

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. Có thể dùng các hóa chất và dụng cũ đã cho để điều chế và thu khí oxi.

B. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu không khí.

C. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí hiđro.

D. Có thể dùng để điều chế hidro nhưng không thu được khí hiđro.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và các dụng cụ thí nghiệm như hình vẽ có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí hiđro.

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 119 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Anh Nguyễn

  Trong bình kín dung tích 11,2 lít, chứa khí hidro và khí oxi (đktc) có cùng thể tích. Người ta đốt cháy hh trên rồi làm lạnh bình để hơi nước ngưng tụ thành m gam nước. Tính giá trị m

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • minh vương

  Những chất khác nhau có thể có 1 số tính chất giống nhau đc k ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  số mol H = mấy lần số mol H2O

  Ai giỏi hóa chỉ mik vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  đốt cháy hoàn toàn 20,16 lít hỗn hợp khí gồ CO và CO2 ở đktc trong đó CO chiếm 40 % thể tích của hỗn hợp trong khí oxi vừa đủ tạo ra CO2 . Sau phản ứng, thể tích khí CO2 thu được ở đktc là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Đốt cháy 6,2 (g) P trong 1 bình kín chứa đầy K2 có thể tích bằng 18,48 (l) (đktc). Biết O2 chiếm 1/5 thể tích K2. Tính khối lượng P2O5 tạo thành.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam 1 hỗn hợp chất A gòm C, H, O. Thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O . Tỉ khối hơi của A so với H2 là 25. Xác định công thức hóa học.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  cho 80 kg đất đèn (thành phần chính là canxi clrua CaC2) vào 36kg nước thì thu được 7.4kg canxi hiđrôxi Ca(OH)2 và 26kg axetilen C2H2 a, Viết phản ưng và công thưc khối lương b,Tinh khối lương canxi cacbua đã phản ưng và ti lệ phần khối lựơng canxi trong đất liền

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  hiệu suất p.ứng có được phép lớn hơn 100% ko ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Tim hieu ve thanh phan cua Gas cong dung

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 3 lọ đựng khí : oxi, hidro và cacbondioxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Đốt cháy hoàn toàn 11,2 l CH4 (đktc) bởi oxi , sau đó sục toàn bộ sản phẩm thu được vào dung dịch \(Ca\left(OH\right)_2\) dư thu được m (g) chất rắn CaCO3 . Tính m biết \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2->CaCO_3+H_2O\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm N2,Cl2,hơi nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Câu 1: cho 10.8g nhôm tác dụng với 200g dung dịch H2SO4 10%. Tính khối lg muối tạo thành và thể tích H2(DKTC)

  Câu 2: trong 1200ml của 1 dung dịch có chứa 23g nạp

  a) tính nồng dộ mol của dung dịch

  b) phải thêm bao nhiêu ml H2O vào dung dịch trên để thu dc dung dịch nạp

  Cảm ơn vì đã giúp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Câu 1:

  Dùng khí Hidro (H2) để khử hoàn toàn 54,4g hỗn hợp Fe3O4 và CuO . Sau khi phản ứng kết thúc thu được 40g hỗn hợp 2 kim loại.

  a) Viết phương trình hóa học xãy ra ?

  b) Tính khối lượng mỗi kim loại thu được ?

  c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các oxit ban đầu ?

  Câu 2 :

  Dùng khí CO để khử hoàn toàn 32g hỗn hợp Fe2O3 và CuO. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 24g hỗn hợp 2 kim loại .

  a) Viết phương trình hóa học xãy ra ?

  b) Tính khối lượng mỗi kim loại thu được ?

  c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các oxit ban đầu?

  Câu 3 :

  Cho 6,5 gam kẽm phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch axit clohidric.

  a) Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc ?

  b) Tính nồng đọ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng ?

  c) Tính nồng độ mol của dung dịch axit HCL dã dùng ?

  Câu 4 :

  Cho 25 gam dung dịch NaOH 4% tác dụng vừa đủ với 51 gam dung dịch H2SO4 0,2M(có thể tích 52ml). Tính nồng độ % các chất trong dung dịch sau phản ứng?

  Câu 5 :

  Cho 200 gam dung dịch NaOH 4% tác dụng vừa đủ với dung dịch axit H2SO4 0,2M.

  a) Tính thể tích dung dịch axit cần dùng ?

  b) Biết khối lượng của dung dịch axit trên là 510 gam. Tính nồng độ % của chất có trong dung dịch sau phản ứng?

  Câu 6:

  Cho 11,2 gam Fe vào 200ml dung dịch axit sunfuric nồng độ 3M. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dung dịch không đổi )?

  Câu 7 :

  Hòa tan 6 gam Magie oxit (MgO) vào 50ml dung dịch H2SO4 ( có d=1,2 g/ml ) vừa đủ.

  a) Tính khối lượng axit H2SO4 đã phản ứng ?

  b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 axit trên ?

  c) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng ?

  Câu 8 :

  Trung hòa 200ml dung dịch axit sunfuric 1M bằng dung dịch NaOH 20%.

  a) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng?

  b) Dùng dung dịch KOH 5,6 % để trung hòa dung dịch axit trên. Tính thể tích dung dịch KOH phải dùng biết dung dịch có d = 1,045 g/ml.

  Câu 9:

  Hòa tan 1,6 gam đồng (II) oxit trong 100 gam dung dịch axit HCL 3,65 %.

  Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch thu được ?

  Giup mình với ạ !!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  câu 1: em hãy giải thích các hiện tượng sau:
  a)Khí nitơ và khí cacbonic đều không duy trì sự cháy.Khí nào được đùng để dập tắt đám cháy?tại sao?
  b)Tại sao khi mở nắp chai nước ngọt ta thấy có hiện tượng sủi bỏi khí?
  câu 2:em hãy nêu hiện tượng và giải thích trong mỗi trường hợp sau:
  a) Khi quạt gió vào bếp củi vừa mới tắt
  b)khi quạt gió vào ngọn nến đang cháy
  help help me pls !!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Có hỗn hợp gồm Fe và Fe3O4, chia hỗn hợp thành 2 phần

  _Phần 1: Ngâm trong dung dịch HCl dư, pứ xog thu đc 3,36 lít khí H2( đktc)

  _Phần 2: Nung nóng và cho dòng khí H2 dư đi qua thì thu đc 25,2g Fe a. Viết PTHH xảy ra b. Tính thành phần % theo khốii lượng của mỗi chất trog hỗn hợp ban đầu

  Giúp mình với, mình cần gấp :( cảm ơn nhiều ><

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa khí H2 với hỗn hợp Chì (II)Oxit và Sắt (III)Oxit ở nhiệt độ thích hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  cho các chất Na2O, H2O, H2SO4, H2, CuO, SO2, KMnO4, HgO, C ,O2, C2H6O, Zn, K, Al(OH)3, H2S, FeS, Na.

  a, viết phương trình phản ứng các chất trên với O2,H2 (nếu xảy ra).

  b,Điều chế O2,H2 từ những chất trên.

  cần gấp !!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  2.cho 15,68 l hỗn hợp gồm hai khí CO và CO2 ở (đktc) có khối lượng là 27,6(g).Tính thành phần % theo khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp

  3.một muối ngậm nước cso.CT là CaSO4 , H2O . bt 19,1 (g) mẫu có chứa 4g nước, hãy xác định CT phân tử muối ngậm trên.

  4.cho 32,4g kim loại . AL tác dụng với 21,504 lít O2 (đktc)

  a) chất nào dư sau phản ứng ? khối lượng chất còn dư là bao nhiêu (g)

  b) cho toàn bộ lượng kim loại AL ở trên vào dung dịch axit HCL sau phản ứng sảy ra hoàn toàn thu được bao nhiêu lít H2 (đktc)

  GIÚP MÌNH GIẢI VỚI !!!!!

  CẢM ƠN NHIỀU *CẦN GẤP LẮM Ạ*

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Câu 2: Hãy so sánh cách thu khí Oxi và Hiđro bằng cách đẩy nước và đẩy không khí

  Câu 3: Khử 48 gam Đồng (II) oxit bằng khí Hiđro

  a. Viết phương trình phản ứng

  b. Tính số gam Đồng thu được

  c. Tính thể tích khí Hiđro (điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng

  d. Tính khối lượng nước thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm
  3) đốt cháy hoàn toàn 8 gam can xi trg không khí thu đc một oxit a) lập pthh b) tính thể tích khí O2 cần dùng cho qua trình trên c) tính khối lượng đc. đọc tên , phân loại oxit đó d)nếu đốt hoàn toàn lượng canxi trên trg không khí thi thể tích không khí cần dùng là bn ?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Bài 1 :Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa khí hiđro với hỗn hợp đồng (II) oxit và sắt (III) oxit ở nhiệt độ thích hợp.

  a) Trong các phản ứng hóa học trên, chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa? Vì sao?

  b) Nếu thu được 12 gam hỗn hợp 2 kim loại (trong đó có 2,8 gam sắt) thì thể tích khí hiđro tối thiểu cần dùng ở đktc là bao nhiêu để khử hỗn hợp trên.

  c) Khử hoàn toàn 56 gam hỗn hợp hai oxit trên người ta thu được 43,2 gam hỗn hợp hai kim loại. hãy tính thể tích khí hiđro hoặc khí cacbon oxit cần dùng ở đktc. Biết lượng các khí dùng dư là 20%.

  Bài 2: Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa khí hiđro với hỗn hợp các chất oxit sắt từ và sắt (II) oxit ở nhiệt độ thích hợp.

  a) Nếu thu được 26,2 gam sắt người ta phải dùng 11,2 lít khí hiđro ở đktc. Hãy tínhkhối lượng hỗn hợp hai oxit đã dùng.

  b) Để khử hoàn toàn 49,2 gam hỗn hợp hai oxit trên người ta phải dùng 17,92 lít khí hiđro ở đktc. Hãy tính khối lượng mỗi oxit và khối lượng sắt sinh ra. Biết phản ứng xảy ra với hiệu suất là 100%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Đốt cháy hoàn toàn 1 hỗn hợp gồm CO và H2, cần dùng 4,48 l khí O2 ở đktc. Thể tích khí sinh ra chứa 3,36l khí CO2.

  a)Viết pt phản ứng.

  b) tính % theo thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu.

  P/s: Làm giúp mình với, đang cần gấp trong tối nay!!! @-@

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  1/ cho các chất sau: Fe2O3, N2,Br2,NaCl,Al2O3,Na2O,P,S,PPO,K,Cu,Ag,Fe3O4,Al,SiO2,N2O5,SO2,NH3,H2S

  viết phương trình phản ứng(nếu có) ghi rỗ điều kiện

  a/ với oxi

  b/ với H2

  c/ với H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Câu1:Trong phòng thí nghiệm người ta dùng hidro khử Fe2O3 thu được 5.6 (g) sắt

  A) Tính khối lượng Fe2O3 tham gia phản ứng

  B) Tinhs khối lượng Fe3O4 thu được kh đốt toàn bộ lượng sắt trên với 2.24 lit oxit (đktc)

  Câu2 : Dùng khí hidro để khử hoàn toàn 69.6 gam oxit sắt từ

  A) Viết phương trình hóa học của phản ứng

  B) Tính thể tích và khối lượng khí hidro cần dùng cho phản ứng (đktc)

  C) Tính số gam kim loại tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  1.hai nguyên tử A và B có tỉ lệ nguyên tử khối 3:2 biết tổng nguyên tử khối của A và B là 40 đvC.Tìm nguyên tử A và B
  2.Nguyên tử khối của tử Y và nguyên tử C tỉ lệ 2:1.Tìm nguyên tử Y
  giúp mik với,mik gấp lắm ý,MIK CẢm ơn
  bài này ko làm cũng đc nha:
  3.phân biệt 3 khí nito,oxi,cacbonic ở 3 bình bị mất nhãn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Cho 19.5 gam kẽm tác dụng vào dung dich có 18.25 gam axit clohidric

  A) Viết PTHH phản ứng xảy ra

  B) Khi phản ứng kết thúc, chất nào dư , dư bao nhiêu gam ?

  C) Thể tích chất khí sinh ra sau phản ứng (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Cho 16g hỗn hợp gồm Mg và MgO phản ứng với HCl thu 5,6l H2. Tính m từng chất trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  C1: Dẫn 17,92 lít H2(đktc) vào 1 bình kín có chứa 69,6 gam bột Fe3O4 nung nóng:

  H2 + Fe3O4 → Fe + H2O

  a. Sau phản ứng chất nào còn dư? Dư bao nhiêu?

  b. Muốn điều chế đc VH2 trên cần bao nhiêu gam kẽm tác dụng vs dung dịch Axit sunfuric loãng

  Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

  C2: Nhiệt phân 24, 5 gam KClO3 , khí sinh ra cho tác dụng vs 32g Cu đun nóng. Tính khối lượng CuO tạo thành.

  KClO3 → KCl + O2

  Cu + O2 → CuO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  Đề 3

  PHẦN BÀI TẬP: 1. Bổ túc và hoàn thành phương trình phản ứng sau:

  a. Al + H2SO4 → …… + H2

  b. ……………. → KCl + O2

  c. CH4 + …… .→ CO2 +H2O

  d. CuO + H2 → Cu +………

  2 Trình bày tính chất hóa học của Oxi.

  3. Hòa tan hoàn toàn11,2 gam Fe vào dung dịch axit sun fu ric. Tính

  a. Thể tích khí hi đro sinh ra ở đktc

  b. Khôí lượng của muối sắt II sunfat (FeSO4) tạo thành

  4. Một dung dịch CuSO4 có khối lượng riêng là 1,206 g/ml. Khi cô can 165,84 ml dung dịch này ngưới ta thu được 36 gam CuSO4 , Hãy xác định nồng đô phần trăm của dung dịch CuSO4 đã dùng.

  (Biết Fe= 56: H= 1: S=32: O =16: Cu= 64)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Câu 2 :

  Trên 2 đĩa cân để hai cốc đựng dung dịch HCl và H2SO4 sao cho cân ở vị trí thăng bằng :

  - Cho vào cốc đựng dung dịch HCl 25 g CaCO3

  - Cho vào cốc đựng dung dịch H2SO4 a g Al .

  Cân ở vị trí thăng bằng . Tính a , biết có các phản ứng xảy ra hoàn toàn theo phương trình :

  CaCO3 + 2 HCl ----> CaCl2 + H2O + CO2

  2 Al + 3H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + 3H2

  Câu 3 :

  Có hỗn hợp khí CO và CO2 . Nếu cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 1 g chất kết tủa màu trắng . Nếu cho hỗn hợp khí này đi qua bột CuO nóng dư thì thu được 0,46 g Cu .

  a)Viết phương trình phản ứng xảy ra ?

  b) Tính thể tích của hỗn hợp khí ở đktc và thể tích của mỗi khí có ở trong hỗn hợp .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  đễ hòa tan hoàn toàn 7,2 gam một kim loại M có hóa trị 2 cần dùng đến 200 ml dung dịch axit clohiđric 3M. kim loại M là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Hòa tan hoàn toàn 4,6 gam Natri kim loại vào nước người ta được dung dịch kiềm. để Trung Hoà hết lượng kiềm trong dung dịch cần bao nhiêu lít Axitclohydric 0,1M ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Co 9,28g Fe3O4 tác dụng với khí Hiđro đung nóng.Sau phản ứng thu dược chất rắn A và 1,12 lít khí và hới ở điều kiện tiêu chuẩn có khối lượng 0,74g.

  a.Tính thể tích H2(BĐ)

  b.Tính khối lượng A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Cho 24.10^23 nguyên tử Zn tác dụng với dung dịch HCl theo sơ đồ phản ứng sau: Zn+HCl -> ZnCl2+H2.

  a) Tính số phân tử HCl đã dùng.

  b) Tính thể tích H2 thu được ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Thành phần chính của đất đèn là Canxi Cacbua. Khi cho đất đèn tác dụng với phản ứng sau:
  Canxi Cacbua + Nước -----> Canxi Hiđroxit + Khí Axetilen
  Biết rằng khi cho 80kg đắt đèn và 36kg nước thu được 74kg Canxi Hiđroxit và 26kg khí Axetilen
  a) Viết công thức về khối lượng phản ứng
  b) Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng Canxi Cacbua có trong đất đèn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  1, Để điều chế 1 tấn KNO3 người ta cho KOH tác dụng với HNO3. Tính khối lượng của KOH và HNO3 cần dùng để điều chế.

  2, Một loại thép có chứa 98% là sắt được điều chế bằng cách cho Fe2O3 tác dụng với H2 . Tính khối lượng của Fe2O3 và thể tích khí H2 cần điều chế 10 tấn thép loại trên.

  3, CaCO3 được dùng để sản xuất CaO . Tính khối lượng CaCO3 cần dùng để điều chế 5,6 tấn CaO.

  4, Đốt cháy 12 tấn cacbon cần bao nhiêu mét khối ko khí. Biết rằng khí oxi chiếm 1/5 V ko khí .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Một hỗn hợp gồm Zn và Fe có khối lượng là 37,2 gam . Hòa tan hỗn hợp này trong 2 lít dung dịch H2SO4 0,5M

  a) Chứng tỏ rằng hỗn hợp này tan hết ?

  b) Nếu dùng một lượng hỗn hợp Zn và Fe gấp đôi trường hợp trước, lượng H2SO4 vẫn như cũ thì hỗn hợp mới này có tan hết hay không?

  c) Trong trường hợp (a) hãy tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp biết rằng lượng H2 sinh ra trong phản ứng vừa đủ tác dụng với 48 gam CuO?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Trong khí ( gas ) thường dùng có thành phần chính là propan ( C3H8 ) và butan ( C4H10 ) .
  a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra ở điều kiện thường khi đốt cháy hết khí ( gas ) , giả thiết rằng phản ứng chỉ tạo ra sản phẩm CO2 và H2O .
  b) Tính thể tích CO2 thoát ra ở điều kiện thường khi đốt cháy hết 1kg gas có thành phần chứa 26,4% propan và 69,6% butan , còn lại là tạp chất trơ không cháy ( cho rằng 1 mol khí chiếm 24 lít trong điều kiện thường ) .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Cho hỗn hợp HgO, Fe2O3 có khối lượng bằng 53,7g phản ứng hết với 15,6l H2(đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Phi kim với kim loại cái nào cứng hơn?Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Quặng nào nhiều sắt nhất

  a, hematit chứa 60% \(Fe_2O_3\)

  b, hematit chứa 63% \(Fe_2O_3.H_2O\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  cho 13,5g kim loại M tác dụng với dd HCL dư thu được 16,8 lít khí đo ở đktc.tìm M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Tính số phân tử P2O5 số nguyên tử P và nguyên tử O có trong 7,07g phân tử P2 O5Giúp e vs ,ai nhanh và đúng e tick 3 cái hì giải chi tiết giùm nhé

  -Loveee

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  Trong số các chất dưới đây hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất:

  a)Khí ozon có phân tử gồm 3O liên kết vói nhau

  b)Axit photphoric có phân tử gồm 3H, 1P và 4O liên kết vói nhau

  c)Natri cacbonat(sôđa) có phân tử gồm 2 Na, 1C và 3O liên kết với nhau

  d)Khí flo có phân tử gồm 2f liên kết vói nhau

  e)Rượu etylic(cồn) có phân tử gồm 2C,6H và 1O liên kết vói nhau

  f)Đường có phân tử gồm 12C, 22H và 11O liên kết vói nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Hòa tan 2,4 gam Mg và 11,2 gam Fe vào 100ml dung dịch CuSo4 2M thì tách ra chất rắn A và nhận đc dung dịch B . Thêm NaOH dư vào dung dịch B rồi lọc kết tủa tách ra nung đến lượng không đổi trong không khí thu được a gam chất rắn D . Viết PTHH , tính lượng chất rắn A và lượng chất rắn D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Cho các kim loại Zn, Al, Fe lần lượt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

  a. Viết các phương trình hh của phản ứng.

  b. Cho cùng 1 khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với axit dư thì kim loại nào cho nhiều khí Hiđro nhất ?

  c. Nếu thu đc cùng 1 thể tích khí Hiđro thì khối lượng của kim loại nào đã phản ứng là nhỏ nhất ?

  " Ak mak mk làm bài tập ở phần bài luyện tập 6 chứ k phải là hok đến đây rồi đâu ^ - ^ "

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  cho sơ đồ Mg+O2 --> MgO

  â)Nếu có 2,4(g) Mg Phản ứng.Tính khối lượng của MgO=?

  b)Tính thể tích O2(điều kiện tiêu chuẩn)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Sục x(lít) CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thì thu được 4,925g kết tủa.Tính x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Hòa tan 2,8 g kim loại R chưa rõ hóa trị trg dd HCl dư thu đc 1,12 l khí hiđro. Xác định tên R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Có hỗn hợp khí CO và CO2 . Nếu cho hôn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 1g chất kết tủa màu trắng . Nếu cho hỗn hợp khí này đi qua bột CuO nóng dư thì thu được 0,46g Cu

  a) Viết phương trình phản ứng xảy ra?

  b) Tính thể tích của hỗn hợp khí ở đktc và thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  1.Axit là những chất làm cho quỳ tím chuyển san màu nào trong số các màu cho dưới đây?

  a. Xanh

  b. Đỏ

  c. Tím

  d. Không xác định được

  2.Trong các chất dưới đây, chất nào làm quỳ tím hóa đỏ?

  a. Nước

  b. Rượu(cồn

  c. Axit

  d. Nước vôi

  3.Một số hóa chất được để trên 1 ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau một năm người ta thấy khung kim loại bị gỉ.Hóa chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên?

  a. Rượu etylic(etanol)

  b. Dây nhôm

  c.Dầu hỏa

  d. Axit clohidric

  4. Một cchất lỏng không màu có khả năng hóa đỏ một chất chỉ thị thông dụng.Nó tác dụng với một số kim loại giải phóng hidro và nó giải phóng khí Co2 khi thêm vaò muối hidrocacbonat. Kết luận nào dưới đây là phù hợp nhất cho chất lỏng ban đầu?

  a. Nó là một kiềm

  b. Nó là 1 bazo

  c, Nó là một muối

  d. Nó là 1 axit

  5.Cặp nào sau đây khi tan trong nước chúng tác dụng với nhau tạo ra chất kết tủa?

  a. NaCl và AgNo3

  b.NaOH và Hcl

  c. KOH và Nacl

  d. Cuso4 và hcl

  6. Cặp nào sau đây khi tan trong nước chúng tác dụng với nhau tạo ra chất khí bay ra?

  a. BaCl2 và H2SO4

  b. NaCl và Na2So3

  c. HCl và Na2Co3

  d. AlCl3 và H2So4

  7. Đốt 20ml khí H2 trong 20 ml khí O2. SAu khi đưa về nhiệt độ và áp suất ban đầu, thể tích còn dư sau phản ứng là?

  a. Dư 10 ml H2

  b. Dư 10ml O2

  c. Hai khí vừa hết

  d. Không xác định được

  8. Cho Cu tác dụng với dd axit Hcl sẽ có hiện tượng sau

  a. Chất khí cháy được trong không khí với ngọn lửa màu xanh

  b. Chất khí làm đục nước vôi trong

  c. Dd có màu xanh

  d. KHông có hiện tượng gì

  9. Trong số các chất có công thức hóa học dưới đây, chất nào làm quỳ tím hóa đỏ

  a. H2O

  b. HCL

  c. NaOH

  d. Cu

  10. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại Zn và MG, các dung dịch axit H2so4 loãng và Hcl. Muốn điều chế được 1.12 lít khí H2(đktc) phải dùng kim loại nào, Axit nào để chỉ cần một khối lượng nhỏ nhất

  a. Mg và H2SO4

  b. MG và HCL

  c. Zn và h2so4

  d. Zn và Hcl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo
  Câu hỏi Thể tích của hỗn hợp khí gồm 0,5 mol CO2, và 0,2 mol O2 ở điều kiện tiêu chuẩn là A. 11, 2 lit B. 22,4 lit C. 4,48 lit D. 15,68 lit Mọi người giải rõ ra dùm mình nhé ! Thanks !!!
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Có 4 lọ đựng riêng biệt các khí: N2, H2, CO2, O2. Bằng TN nào nhận ra các chất khí trong mỗi lọ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  đốt cháy hoàn toàn 9g hợp chất x có chứa các nguyên tố C,H,O cần dùng 6,72l khí Oxi ở đktc thu đc CO2 và hơi nước theo tỉ lệ khối lượng là 22:9. Biết rằng khi hóa hơi hoàn toàn 9 gam X ở trên thu được thể tích khí đúng bằng thể tích của 4,8g khí Oxi cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. xác định CTHH của X?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Có 4 lọ đựng riêng biệt các khí: Không khí, H2, CO2, O2. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ra chất khí trong mỗi lọ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  Một hỗn hợp X gồm H2 và O2 (không có phản ứng xảy ra) có tỉ khối so với không khí là 0,3276.

  a) Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp.

  b) Tính thành phần phần trăm theo số mol của mỗi khí trong hỗn hợp (bằng 2 cách khác nhau).


  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Cho 4,48l CO ở đktc đi từ từ qua ống sứ nung nóng đựng 8g một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hỗn hợp khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hidro =20. Tính công thức của oxit sắt l=và tinh % thể tích của CO2 trong hỗn hợp sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Có 3 lọ đựng riêng biệt các khí sau: oxi cacbonic,hiđro.bằng cách nào có thể nhận ra chất khí trong mỗi lọ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  cho 13,5 gam kim loại M tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohdric,thu được 0,75 mol khí hidro.hãy xác định kim loại M đã dùng.

  Biết rằng kim loại M là một trong số các kim loại sau đây:

  Na, Mg,Fe,Zn,K,Ca,Al,Ba.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Helps me !! Cần gấp lém @@

  Một chất lỏng tạo bởi 3 nguyên tố là C, H, O. Đốt cháy hoàn 1,24g chất lỏng thì thu được 1,76 g CO2 và 1,08 g H2O.
  a) Tính khối lượng C có trong 1,76 g CO2 .
  b) Tính phần trăm khối lượng của C có trong hợp chất biết rằng lượng C có trong 1,76 g CO2 chính là lượng C có trong 1,24 g hợp chất.
  c) Tính khối lượng H có trong 1,08 g H2O.
  d) Tính phần trăm khối lượng của H có trong hợp chất biết rằng lượng H có trong 1,08 g H2O chính là lượng H có trong 1,24 g hợp chất.
  e) Tính khối lượng của O có trong 1,24 g hợp chất.
  f) Tính phần trăm khối lượng của O có trong hợp chất.
  g) Tìm công thức hóa học của chất lỏng biết PTK của hợp chất bằng 62.


  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Đốt cháy 6,5 gam lưu huỳnh ko tinh khiết trong khí oxi dư thu đc 4,48 lít khí SO2 (đktc). Tính độ độ tinh khiết của mẫu lưu huỳnh trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm CO và H2. Người ta cần phải dùng 5,04 l khí oxi ở đktc. Sau phản ứng thu dc 2,7 g nước. Tính thành phần % V các khí trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  Cho 20,4 g hỗn hợp Al và Cu vào 200ml dd H2SO4.Sau phản ứng thu được 6,72l khí.

  a) Tính % khối lượng thu được 6,72l khí

  b) Tính CM của H2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF