YOMEDIA

My Nguyễn's Profile

My Nguyễn

My Nguyễn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • My Nguyễn đã đặt câu hỏi: Kiểm tra hóa học 8 kì 2 lần II Cách đây 8 tháng

  viết pthh hoàn thành dãy biến hóa và cho biết puhh nào là pản ứng thế FeO->Fe->H2->H2O->H2SO4

                                                                                                                                            ↓ ↓

                                                                                                                                    H3PO4 NaOH

 • My Nguyễn đã đặt câu hỏi: Kiểm tra hóa học 8 kì 2 lần II Cách đây 8 tháng

  Cho 3.2g Zn tác dụng với một lượng HCl vừa đủ . Dẫn toàn bộ khí sinh ra qua 2.4g bột CuO nung nóng

  a) Viết pthh xảy ra

  b) Tính thể tích khí hidro sinh ra ( đktc)

  c) Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng

 • My Nguyễn đã đặt câu hỏi: Kiểm tra hóa học 8 kì 2 lần II Cách đây 8 tháng

  Cho 3.2g Zn tác dụng với một lượng HCl vừa đủ . Dẫn toàn bộ khí sinh ra qua 2.4g bột CuO nung nóng

  a) Viết pthh xảy ra

  b) Tính thể tích khí hidro sinh ra ( đktc)

  c) Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng

Không có Điểm thưởng gần đây