YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 58 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 58 sách GK Hóa lớp 8

Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a) Na + O2 → Na2O.

b) P2O5 + H2O → H3PO4.

Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất phản ứng.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Để lập phương trình Hoá học bài 2 này bạn cần đặt hệ số sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế bằng nhau. Từ sơ đồ của các phản ứng ta lập phương trình như sau:

Câu a:

- Phương trình hóa học: 4Na + O2 → 2Na2O.

- Tỉ lệ: Số nguyên tử Na: số phân tử O2: số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2.

Câu b: 

- Phương trình hóa học: P2O5 + 3H2O → 2H3PO4.

- Tỉ lệ: Số phân tử  P2O5 : số phân tử H2O : số phân tử H3PO4 = 1 : 3 : 2

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 58 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON