RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 58 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 58 sách GK Hóa lớp 8

Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a) Na + O2 → Na2O.

b) P2O5 + H2O → H3PO4.

Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất phản ứng.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Để lập phương trình Hoá học bài 2 này bạn cần đặt hệ số sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế bằng nhau. Từ sơ đồ của các phản ứng ta lập phương trình như sau:

Câu a:

- Phương trình hóa học: 4Na + O2 → 2Na2O.

- Tỉ lệ: Số nguyên tử Na: số phân tử O2: số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2.

Câu b: 

- Phương trình hóa học: P2O5 + 3H2O → 2H3PO4.

- Tỉ lệ: Số phân tử  P2O5 : số phân tử H2O : số phân tử H3PO4 = 1 : 3 : 2

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 58 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)