AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ 2 phản ứng:
  Cu + 2Fe3+ → Cu2+ +2Fe2+
  Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+
  Có thể rút ra kết luận:

  • A. Tính Oxi hóa: Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.
  • B. Tính khử: Fe > Fe2+ > Cu.
  • C. Tính Oxi hóa: Fe3+ > Fe2+ > Cu2+.
  • D. Tính khử: Cu > Fe > Fe2+.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khửmạnh + OXHmạnh → Khửyếu + OXHyếu
  Phản ứng (1) → tính oxi hóa: Fe3+ > Cu2+
  Phản ứng (2) → tính oxi hóa: Cu2+ > Fe2+

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>