YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng của kim loại M với HNO3 như sau : M + HNO3 → M(NO3)n + NxOy + H2O

  Sau khí cân bằng PTHH, hệ số tối giản của HNO3 là

  • A. (3x - 2y)n.    
  • B. (3x - y)n.  
  • C. (2x - 5y)n.   
  • D. (6x - 2y)n.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117389

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF