YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng sau :

  a) Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

  b) Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

  c) Fe2+ + Mg → Fe + Mg2+

  Nhận xét nào dưới đây là đúng ?

  • A.

   Tính khử : Mg > Fe > Fe2+ > Cu.

  • B.

   Tính khử: Mg > Fe2+ > Cu > Fe.

  • C.

   Tính oxi hoá: Cu2+ >Fe3+ > Fe2+ > Mg2+

  • D. Tính oxi hoá : Fe3+ > Cu2+ > Fe2+> Mg2+

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117394

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF