YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng sau :

  a) Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

  b) Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

  c) Fe2+ + Mg → Fe + Mg2+

  Nhận xét nào dưới đây là đúng ?

  • A.

   Tính khử : Mg > Fe > Fe2+ > Cu.

  • B.

   Tính khử: Mg > Fe2+ > Cu > Fe.

  • C.

   Tính oxi hoá: Cu2+ >Fe3+ > Fe2+ > Mg2+

  • D. Tính oxi hoá : Fe3+ > Cu2+ > Fe2+> Mg2+

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 117394

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON