YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có các phản ứng như sau :

  1. Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

  2. Fe + Cl2 → FeCl2

  3. AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

  4. Ca + FeCl2 dung dịch → CaCl2 + Fe

  5. Zn + 2FeCl3 → ZnCl2 + 2FeCl2

  6. 3Fe dư + 8HNO3 loãng →3Fe(NO3)2 + 2NO + 4H2O

  Trong các phản ứng trên, số phản ứng viết không đúng là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117392

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON