ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm Al, Mg và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đkc). Khối lượng của dung dịch Y là:

  • A. 152 gam
  • B. 146,7 gam
  • C. 175,2 gam
  • D. 151,9 gam
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \({n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{{H_2}}} = 0,15\,mol \Rightarrow {m_{dd\,{H_2}S{O_4}}} = \frac{{98{n_{{H_2}S{O_4}}}.100}}{{C\% }} = 147\,(g)\)

  \({m_Y} = {m_{kim{\rm{ loai}}}} + {m_{dd\,{H_2}S{O_4}}} - 2{n_{{H_2}}} = 151,9g\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 716

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1