AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm Al, Mg và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đkc). Khối lượng của dung dịch Y là:

  • A. 152 gam
  • B. 146,7 gam
  • C. 175,2 gam
  • D. 151,9 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \({n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{{H_2}}} = 0,15\,mol \Rightarrow {m_{dd\,{H_2}S{O_4}}} = \frac{{98{n_{{H_2}S{O_4}}}.100}}{{C\% }} = 147\,(g)\)

  \({m_Y} = {m_{kim{\rm{ loai}}}} + {m_{dd\,{H_2}S{O_4}}} - 2{n_{{H_2}}} = 151,9g\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>