YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các hỗn hợp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong cùng một dung dịch ?

  • A.

   Ni(NO3)2 và AgNO3   

  • B.

   Fe(NO3)2 và AgNO3

  • C. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2   
  • D. Hg(NO3)2 và Cu(NO3)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117391

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON