YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 2,8 gam bột sắt và 0,81 gam bột nhôm vào 100 ml dung dịch A chứa Cu(NO3)và AgNO3. Khuấy kĩ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn B gồm 3 kim loại có khối lượng 8,12 gam. Cho B tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít H2 (đktc). Nồng độ mol của Cu(NO3)2

  • A. 0.3M.  
  • B. 0,6M
  • C. 0,5M
  • D. 1M

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chất rắn B gồm Ag, Cu, Fe với số mol lần lượt là x, y, z

  Ta có: 108x + 64y + 56z = 8,12 (1)

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  nFe = nH2 = 0,03 mol => z= 0,03 mol (2)

  từ (1) và (2) suy ra : 108x + 64 y = 6,44 (3)

  nAl ban đầu = 0,81 : 27 = 0,03 mol

  nFe ban đầu = 0,05 mol

  nFe phản ứng = 0,05 – 0,03 = 0,02 mol

  nAl phản ứng = 0,03 mol

  theo bảo toàn e: x+ 2y = 0,03.3 + 0,02.2 = 0,13 (4)

  từ (3) và (4) suy ra: x= 0,03, y= 0,05

  CM = 0,5M

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117393

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON