AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch Fe2(SO4) không phản ứng với chất nào sau đây?

  • A. NaOH
  • B. Ag 
  • C. BaCl2
  • D. Fe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dựa vào dãy điện hóa không có cặp oxi hóa - khử nào của Fe đứng sau Ag. Nên theo quy tắc anpha không thể có phản ứng của Fe3+ và Ag.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>