MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Cho 1,152 g hỗn hợp Fe, Mg tác dụng với dung dịch AgNO3 dư. Sau phản ứng thu được 8,208 g kim loại. Vậy % khối lượng của Mg trong hỗn hợp đầu là:

  • A. 72,92%.
  • B. 62,50%.
  • C. 41,667%.
  • D. 63,542%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì AgNO3 dư nên xảy ra phản ứng:
  Mg + 2Ag+ → Mg2+ +2 Ag
  Fe + 3AgNO3 → Fe3+ + 3Ag
  ⇒ nAg = 2nMg + 3nFe = 0,076 mol
  Lại có mhh đầu = 24nMg + 56nFe = 1,152 g
  ⇒ mMg = 0,02 mol ⇒ %mMg = 41,67%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA