YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong hỗn hợp X gồm Fe2O3; ZnO; Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng dư thu được lượng kết tủa gồm:

  • A. Fe(OH)2; Cu(OH)2.
  • B. Fe(OH)3.
  • C. Fe(OH)2; Cu(OH)2; Zn(OH)2.
  • D. Fe(OH)3; Zn(OH)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  X + HCl vẫn có kim loại dư ⇒ đó là Cu
  ⇒ Xảy ra phản ứng: 2Fe3+ + Cu → 2Fe2+ + Cu2+ (Fe3+ hết)
  ⇒ Y gồm: Fe2+; Zn2+; Cu2+
  Y + NaOH dư thì Zn(OH)2 tan ⇒ kết tủa gồm: Fe(OH)2; Cu(OH)2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 715

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON