YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là:

  • A. 3.
  • B. 1.
  • C. 4.
  • D. 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các kim loại thỏa mãn là: Na, Fe, Zn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA