YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhúng một đinh sắt sạch vào dung dịch Cu(NO3)2. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra, làm khô, thấy khối lượng đinh sắt tăng 1 gam. Khối lượng sắt đã phản ứng là:

  • A. 3,5 gam.
  • B. 7,0 gam.
  • C. 5,6 gam.
  • D. 2,8 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Fe + Cu2+ -> Fe2+ + Cu
  x     →                      x
  mtăng = 64x – 56x = 1g ⇒ x = 0,125 mol
  ⇒ mFe pứ = 7g

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1558

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON